KOPČOK BILIARD KLUB

NOVINKY s prostredia Klubu | ARCHÍV udalostí | ŠTATISTIKY hráčov
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
2005 | 2006
2003 | 2004 | 2005 | 2006
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008

Kopčok KLUB

Kopčok Biliard Klub
Default

O Klube na Kopčoku

Biliardový Klub na Kopčoku vznikol v roku 2002 a je výsledkom snaženia zopár nadšencov, ktorým učarovala táto hra. Klubové záležitosti organizuje štvorčlenný (zo začiatku päťčlenný) organizačný výbor. Hrať môže každý, kto sa do určeného termínu prihlási do daného turnaja, okrem hráčov registrovaných v SBiZ (Slovenský Biliardový Zväz). Hrá sa podľa miestnych pravidiel (tzv. krčmových), okrem hry č.9, ktorá sa hrá podľa pravidiel medzinárodných. Samozrejme cieľom vedenia klubu je časom prejsť na medzinárodné pravidlá aj pri hre č.8, ktorá tu vo väčšine turnajov prevláda.

Turnaje

Biliardový klub usporadúva päť turnajov ročne. Začína sa Veľkonočným turnajom, ktorý sa hrá v čase Veľkonočných sviatkov, potom nasleduje turnaj v hre č.9, ktorý v podstate nemá oficiálne pomenovanie a hrá sa koncom júla, ďalej nasleduje tzv. Memoriál Igora Schmidta ktorý sa začal hrať ako dôsledok smutnej udalosti na počesť jedného s hráčov, hrá sa v polovici októbra a ako posledný sa hrá Vianočný turnaj, ktorý sa hrá v období pred Vianočnými sviatkami. Vianočný turnaj sa od roku 2003 začal hrať pod názvom TOPVAR Cup. Jednou s posledných noviniek klubu je tzv. Turnaj dvojíc a bude sa hrávať na prelome mája a júna. Presné informácie o turnajoch môžete získať na vývesnej tabuli, u obsluhy Kopčoka, alebo tu na stránkach Biliardového klubu.

Akcie

Biliardový klub organizuje aj rôzne akcie mimo turnajové zápasy. O všetkých týchto aktivitách nájdete presné informácie priamo na Kopčeku, alebo tu na stránkach klubu v sekcii NOVINKY. Zatiaľ budú zverejnené len turnaje odohrané v roku 2004, ale časom sa zverejnia aj turnaje odohrané v rokoch 2002-2003. Nakoľko informácie o týchto turnajoch nie sú kompletné, budú zverejnené len výsledky na prvých troch miestach.

Technické zabezpečenie Klubu

Hrá sa tu na pomerne dobrom a zachovalom stole, tzv. osmičke, ktorá už síce má svoje najlepšie roky za sebou, ale svoj účel ešte spĺňa. K hre je k dispozícii väčšina doplnkov ako, tága (kto nevlastní svoje), tzv. hrable, kriedy, strúhadlá na špičku tága, ai.

Organizačný výbor

Predseda klubu: v tomto čase klub nemá predsedu.

Organizačný výbor klubu: Vojtech Grelnet, Ing. Ivan Kováč, Juraj Kunický, Braňo Čavoj.

 


Google Kopčok Biliard Klub

Posledná aktualizácia 18 decembra 2008
LDA elektronik © O nás | Mapa stránok | Kontakt | Admin | Copyright LDA 2003-2015 ©